Kom godt igennem dine forældres skilsmisse

Stille strømmer mørket ind
hvor bliver farverne nu af
gemmer natten i sit sind
farverne til næste dag?”
Eva Matjeka

Giv dine børn et forum, hvor de kan få hjælp til at klare jeres skilsmisse og finde fodfæstet på ny.

Børn og unge rammes ofte hårdt og lider under deres forældres skilsmisse, men det er ikke altid nemt at se.

Mange børn og unge tager ansvar for bruddet og for familien og prøver at få alt til at blive ok.
Men ofte er der ændringer i adfærden. Nogle gange små ændringer, der nemt overses og ignoreres, fx bliver nogle måske mere stille og hjælpsomme, andre får ondt i maven eller hovedet, mens andre reagerer tydeligt, fx med tilbagetrækning eller aggressivitet og støjende adfærd.

Til barnet og den unge:

Gruppeforløbet “Kom godt igennem dine forældres skilsmisse” sigter på at hjælpe dig som barn/ung til at komme så godt igennem dine forældres skilsmisse som muligt.

Der er mange svære følelser og mange nye ting at forholde sig til. Der er krise og sorg over det tabte, og måske føler du skyld over at dine forældre skilles. Du skal måske også til at forholde dig til en ”ny familie”.
Samtidig kan dine forældres egne problemer og svære følelser gøre, at du ikke rigtig synes, der er plads til dig og dine følelser.

Her kan det være en stor hjælp for dig at møde andre børn og unge i samme situation. I gruppen kan du få luft for din sorg og dine frustrationer, og du kan få en ny fælles forståelse for situationen og lære nye måder at forholde dig på. Du vil føle dig set og hørt, og du kan høre om andres erfaringer og tanker. Du oplever, at du ikke er alene om det svære.

I gruppen er der mulighed for at snakke om områder som:

 • Når mor eller far svigter, eller når de forandrer væremåde.
 • Hvis mor og far skændes og/eller taler dårligt om hinanden eller slet ikke taler sammen.
 • At føle sig svigtet og forladt.
 • Følelser som vrede og afmagt.
 • Hvis man ikke har lyst til at besøge den ene af sine forældre.
 • At bo to steder.
 • Flytning til et nyt sted, nye kammerater, skole etc.
 • Savnet og sorgen over det mistede.
 • At skulle forholde sig til at mor og/eller far finder sig en ny kæreste.
 • At tage ansvar for de voksne. Konflikt mellem egne og forældres behov.
 • Hvis skilsmissen også medfører adskillelse fra søskende og/eller bedsteforældre.
 • At føle at man er skyld i skilsmissen, at man kunne have gjort noget for at forhindre den.
 • Før du starter i en gruppe, er der en indledende samtale, hvor vi finder ud af, om det er det rigtige for dig, eller om det vil være bedre med et individuelt forløb eller med familiesamtaler.

Grupperne er aldersopdelte.

Der er grupper for børn/unge mellem 8 og 11 år, og grupper for unge mellem 12 og 18 år.

Gruppen har tavshedspligt, og det er meget vigtigt at møde op hver gang. Forløbet er på 6 gange – to timer hver gang. Vi mødes hver anden uge.

Jeg lægger stor vægt på, at alle i gruppen kan føle sig trygge og mødte.

Til forældrene:
Det vigtigste for børnene er selvfølgelig, at i som forældre bestræber jer på tydeligt selv at tage ansvaret for skilsmissen, og at i giver børnene lov til at have de følelser, de nu har, og at i giver dem lov til at holde af både far og mor. Og ikke mindst er det vigtigt at få etableret et godt og konstruktivt samarbejde omkring børnene uanset jeres indbyrdes svære følelser, problemer og konflikter.

Al erfaring viser, at uanset ens gode ønsker og fortsætter, kan det være umådelig svært at være der helt på børnenes præmisser. Især fordi man mange gange selv er i krise under en skilsmisse. Det kan derfor være en stor hjælp for børnene at møde andre i samme situation og få mulighed for i gruppen åbent og uden forbehold at få luft for sine tanker og følelser.

Når jeres barn/børn deltager i et gruppeforløb er det vigtigt, at det foregår i et samarbejde med jer som forældre, så i kan få mulighed for at hjælpe jeres barn/børn bedst muligt derhjemme.

Prisen er kr. 2.900 for hele forløbet incl den indledende samtale. Prisen kan variere alt efter behovet for yderligere samtaler i familien.

Læs om:
Efter skilsmissen -kom styrket videre | Kom godt igennem dine forældres skilsmisse | Et bedre parforhold