Healing

Indre ro kan vi først opnå når vi begynder at praktisere tilgivelse. Tilgivelse er at give slip på fortiden, og er derfor vejen til at korrigere vores fejlopfattelser” Gerald Jampolsky

Healing hjælper sind og krop til at genfinde balance.
Healing skaber frie forbindelser i og mellem krop, sind og omgivelser.
At heale betyder at gøre hel.

Når du heales, medfører det ofte, at lag i det ubevidste aktiveres og nænsomt og gradvist kommer op i bevidstheden. Det kan for eksempel være som billeder, følelser, farver eller symboler. Gennem healing inviteres de mentale, følelsesmæssige og kropslige blokeringer til at løsnes, og du oplever en dyb indre ro.
Energierne får lov at strømme frit. Samtidig reetableres forbindelserne mellem alt i os og vores omgivelser / universet.

En ny energi med stærkere healing

En ny energi understøtter en dybere og stærkere healing. Denne energi, som har en højere frekvens, er i den nyere tid strømmet ind til Jorden med lys og viden på et helt andet niveau end hidtil.
Den seneste forskning indenfor kvante- og kernefysikken giver os hjælp til forståelsen af denne energi. Et eksempel herpå er påvisningen af, at de mindste bestanddele af både stof og energi består af de samme vibrerende strengesløjfer.

At heale er at være kanal for en helbredende energi. At heale er således at hjælpe andre til at hjælpe sig selv. Når du heales, sker det i en treenighed mellem giver (universet), kanalen (healeren) og modtageren (den som heales).

Jeg ser healing som en hjælp til din udviklingsproces, hvor du øger din bevidsthed og hjælpes til selv aktivt at fortsætte din healing.
Du støttes i med stadig større bevidsthed at tage de for dig hensigtsmæssige skridt ind i et liv i større balance og suverænitet med kærlighed til dig selv og livet.

Healing kan stå alene eller som supplement

Healing er et fintfølende redskab til dybtgående forandringsprocesser. Healing kan stå alene uden samtidig terapi og vil også ofte være et fint supplement til et terapiforløb.
Specielt er det et godt redskab ved stress og kriser samt ved indre barn terapi.

Rent praktisk

Rent praktisk indledes sessionen med en kort introduktion til healing.
Under healingen ligger du på en briks, mens jeg healer – primært ude i dit energifelt. Det vil sige oftest uden berøring af kroppen.
Sessionen, som varer 50 minutter, afrundes med en kort opsamlende snak.

Læs om:
Healing | Indre barn terapi