Hjerterum

Et forløb med Hjerterum
– med fokus på at se indad med kærlighed og accept

Vi har alle tillærte forsvarsmekanismer. De påvirker vores selvværd og vores relation til os selv og andre – ja, de påvirker hele vores liv.

Det er min inderste overbevisning, at inde bag disse er vi alle kærlighed med gode intentioner.

Ved at lære at omfavne og elske os selv med det hele, kan vi komme i dybere og mere rolig kontakt med hele os selv og den kærlighed, vi alle rummer. Det gælder både de sider vi kan lide, og dem ikke kan lide.

Forskning indenfor psykologien viser, at det er dybt forløsende at komme i kontakt med og holde af sig selv på alle planer. Det at kunne møde sig selv med venlighed og egenomsorg øger vores robusthed i mødet med livets svære sider. Samtidig giver det indre ro og styrke, frigiver energi og udløser en dyb indre glæde. Det skaber et kærligt hjerterum til en selv og til andre omkring os.

Forløbet Hjerterum

Forløbet Hjerterum er tænkt som en tid – et rum – hvor vi sammen kan gå ind i stilheden og roen gennem forskellige øvelser, der er sammensat med inspiration fra det meditative felt, fra mindfulness, fra psykologien, fra arbejdet med ”vores indre barn” og fra “energiverdenen”.

I Hjerterum inviteres du til at være i en indadrettet kærlig opmærksomhed i samvær med andre, som ønsker det samme.

Jeg guider dig på en stille, nænsom, nysgerrig og tilgivende måde på en opdagelsesrejse ind i dig selv.

Tanken er, at du kan tage denne nænsomme, nysgerrige og tilgivende måde at forholde dig til dig selv på med ud i dit daglige liv. Det vil give dig en fin hjælp til med ro i sindet at kunne møde og rumme egne svære følelser og modgang i livet. Fra dette sted i dig kan du med større bevidsthed vælge dine handlinger og skabe ønskede forandringer i dit liv. Samtidig vil dit selvværd øges.

Forløbet kan ses som en slags yoga for sjælen. Her er der plads til dig, præcis som du er, i et rum med fælles ro og nærvær og gensidig tavshedspligt.

Medbring behageligt løst tøj, da vi sidder/ligger på måtter på gulvet. Der er måtter, tæpper og puder til rådighed på stedet.

Næste forløb vil blive annonceret her på siden. Hvis du er interesseret, er du velkommen til at kontakte mig og høre mere enten på telefon 2740 2703 eller på mail: zenna@zenna.dk.
Du kan blive skrevet op til det næste forløb og vil så få besked personligt.

Læs mere om:
Meditationer og øvelser fra forløbet Hjerterum