Individuel terapi

Der kan være mange grunde til at ønske psykologhjælp.

Det kan være du har problemer med angst, depression, stress eller problemer i parforholdet, i familien eller på arbejdet. Eller du har måske brug for hjælp til at håndtere sorg eller en akut krise.

Giv mig sindsro til at acceptere det jeg ikke kan ændre, mod til at ændre det jeg kan, og visdom til at skelne derimellem”

– Frans af Assisis

Det kan også være, at du ikke rigtig er tilfreds med dit liv, eller du går rundt med en masse tanker, du gerne vil have styr på. Eller måske ønsker du at få hjælp til at nå et konkret mål fx i dit arbejdsliv.

Mit udgangspunkt er, at vi lever lige her og nu, og at vi altid har mulighed for at påvirke vores liv i den retning, vi ønsker det. Det er min overbevisning, at vi alle har store såvel udnyttede som uudnyttede evner. Evner vi har eller kan få glæde af i vores liv.

Med baggrund i min uddannelse og erfaring kan jeg tilbyde at hjælpe dig med at få overblik over, hvad det er hos dig selv og i dit liv, der har bragt dig i en situation, som du nu ønsker at ændre, og hvordan du når dit ønskede mål.

Udgangspunktet for min hjælp er en anerkendelse af dig og din nuværende situation. Sammen arbejder vi herfra hen mod at øge din selvindsigt og egenkærlighed samt at integrere og styrke dine ressourcer. Målet er, at du kan anvende dette til at skabe balance og glæde i dit liv, samt at du opnår en oplevelse af at kunne stole på egne kræfter og muligheder.

Fokus er centreret omkring at hjælpe dig til at være bevidst om og bedre kunne håndtere egne tanker, følelser og adfærd, så de arbejder med dig, i den retning du ønsker at gå. Med andre ord ønsker jeg at hjælpe dig til at se, hvad der forhindrer dig i at opnå, det du ønsker, og hvordan du når i mål med dine ønsker.

Du hjælpes til, at viden bliver til handling – også når forløbet er færdigt.

Integrativ terapi

Jeg arbejder integrativt. Med det mener jeg, at jeg i vores samarbejde hen mod dit mål anvender de teorier og metoder, som vil være mest hjælpsomme i forhold til netop de ønsker og behov, som du har i dit forløb.

Blandt de metoder, jeg anvender, er:

  • Samtale terapi
  • Kognitiv terapi
  • Narrativ terapi
  • Mindfulness
  • Guidede indre rejser
  • Afspænding og andre kropsrelaterede metoder
  • Arbejde med dit indre barn
  • Tegneterapi
  • Meditative øvelser og healing

Da det for nogen kan være besværligt at komme til en klinik, eller man blot ønsker en kortere session, tilbyder jeg også telefonkonsultation.

MERE KONTAKT INFO HER! Eller Ring og hør nærmere på 2740 2703

Læs om:
Individuel terapi | Terapi for unge