Indre barn terapi

Hvad er du, at du ikke skulle være noget værd – et menneske som de andre
Hvad er du, et menneske som Gud har skabt med et værd – et mesterværk som de andre
Hvad er du, at du ikke skulle værne det værd og – elske dig selv og de andre”
Esther Gress

Fra udviklingspsykologien ved vi, hvordan vi som børn præges af vores forældre og andre nære omsorgspersoner.

Senere i livet afspejles dette i vores måde at behandle os selv på og i vores evne til at indgå i nære relationer samt i vores måde at kommunikere og reagere på.

Indre barn terapi, læst op af: Martin Anker Jensen.

Bevidst og Ubevidst væremåde

Som børn er vi meget åbne og nærværende – meget intenst til stede og umiddelbare.

Gennem vores forældres bevidste og ubevidste væremåde lærer vi meget tidligt, hvilke følelser og oplevelser vi må dele med andre mennesker, og hvilke der ikke accepteres eller er “onde”.

Vi tilpasser os vores omgivelser for at få kærlighed og accept.

I denne proces spaltes eller opdeles vores selvopfattelse, og de følelser og hændelser, som i sin tid var for svære at forholde sig til, eller som ikke blev accepterede, fortrænges eller kommer til udtryk på en “skæv” måde.

I den bedste hensigt beskytter vi ofte ubevidst os selv mod at komme i berøring med de belastende erindringer og oplevelser og med den dybe indre smerte, som denne fra fraspaltning af dele af os selv har medført.

Men samtidig mister vi kontakten med dele af os selv og med vores spontane udtryk og handlekraft.

Accept og forståelse

Vores følelser af, at vi er værd at elske, som vi er, begynder i større eller mindre grad at forsvinde. Det er derfor utroligt stort for de fleste at føle sig mødt, præcis som man er, der hvor man er lige nu.

Det at møde accept og forståelse og at mærke, at en anden person er i stand til at rumme og acceptere alle de følelser, der kan dukke op i terapien, kan hjælpe os til selv at rumme og acceptere de forskellige sider af vores personlighed. Derved gives vi mulighed for selv at ændre vores nuværende tanke- og handlemønstre og for at påvirke vores liv i den retning, vi ønsker.

Med andre ord er målet, at vi bliver vores egen kærlige og støttende forælder.

Indre barn terapi

Indre barn terapi er rettet mod at heale de sår, vi alle har med os fra vores barndom. Uanset vores forældres gode intentioner og kærlighed til os, så har vi alle fået forskellige tanke- og handlemønstre, blokeringer og forsvarsmekanismer med os op i voksenlivet. Forældre har også været børn engang.

Gennem indre barn terapi åbnes for en dyb indsigt i disse mønstre og mekanismer, og der gives mulighed for en dybtgående forandring. Indre barn terapi er et fintfølende redskab, som enten kan stå alene eller være et supplement til samtaleterapi.

I denne terapiform anvender jeg ud over samtale: Tegneterapi, guidede indre rejser, meditation og afspænding, breve til og fra det “indre barn”, udredning af familiemønstre og traditioner, kropsterapi samt, hvis du ønsker det, healing.

Læs om:
Healing | Indre barn terapi