Kriseterapi

Livets endelighed er det,
som gir hver del af det en værdi over nul”
Piet Hein

De fleste af os vil i løbet af et helt almindeligt liv komme ud for begivenheder, der i situationen overvælder os. Det kan være et overfald, en ulykke eller sygdom, der enten rammer os selv eller vores nærmeste.

Vi kan også blive vidner til ulykker, der rammer mennesker, vi ikke kender. Men det kan også være kriser forårsaget af det at blive forældre, blive fyret, skilsmisse o.a.

Følelser af afmagt, kaos, meningsløshed, følelsesmæssige lammelse og chok er almindelige, når krisen opstår.

Fysiske symptomer kan vise sig som træthed, følelsesløshed, søvnløshed, koncentrationsbesvær, dårlige spisevaner, hjertebanken og hoved- eller mavesmerter. Senere kan følelser af ensomhed, angst, mistænksomhed og en manglende evne til at glæde sig over livet komme til, hvis krisen ikke bearbejdes.

Et menneske i krise kan have stor gavn af at tale med en psykolog.

Jeg kan lytte, støtte og hjælpe dig til at udholde den svære tid, ligesom jeg kan være med til at skabe overblik i det, der føles som et kaos. Du får hjælp til at skabe nye værdier og opøve nye færdigheder med en erkendelse af, at livet går videre.
Voldsomme hændelser sætter sig i kroppen. Jeg kan med terapeutiske metoder som somatic experiencing og energiøvelser hjælpe dig til, at de forløses, så du igen finder balance og ro.

Ordet krise betyder en afgørende vending eller en pludselig forandring. Der skelnes mellem livskrise og akut krise.

Livskrisen handler typisk om “normale” begivenheder i et menneskes liv. Det kan være at blive forældre, at børnene flytter hjemmefra, skilsmisse, jobskifte, fyring, arbejdsløshed, pensionering o.a.

Det er begivenheder, som hører til en normal livsudvikling, men de kan være medvirkende til, at man begynder at stille spørgsmål til egen eksistens og udvikling. Det kan også være, at begivenheden i sig selv – af den ene eller anden grund – er for overvældende og for svær at tackle selv.

Den akutte krise kan udløses af mange forskellige ting. Det kan være dødsfald eller alvorlig sygdom hos de nærmeste, at man selv bliver alvorligt syg, trusler på livet eller udsættelse for vold, at overvære voldsomme ting, selvmord blandt ens nærmeste, ulykker man selv er involveret i eller er vidne til o.a.

Sorg:

Er krisen udløst af et tab, er der tale om sorg. I forbindelse med sorg er savnet den fremtrædende følelse.
Sorg er en langvarig process. At komme igennem sorg foregår i spring – frem og tilbage. Tiden læger alle sår, siger man, og det er også normalt rigtigt. Men det kan være godt at få hjælp i forløbet, og nogle tab er så store, at de giver livslange ar på sjælen.

Sorgarbejde er ensbetydende med at kunne erkende sit tab eller det, der er sket. Det vil sige man mærker og gennemlever smerten, oplever ked-af-det-hed, skyld, skam, vreden over det tabte eller skete. Man indstiller sig langsomt på et liv uden det tabte eller med erindringen om det skete. Og man lærer nye færdigheder samt reinvesterer sine følelsesmæssige energier i et nyt liv. Ofte medfører dette et positivt livssyn.

Læs om:
Stressterapi | Kriseterapi