Mindfulness

Lige meget hvor du går hen, er du der”
Jon Kabat Zihn

Mindfulness er for alle.

  • Mindfulness anvendes som samarbejds- og ledelsestræning, mod stress, mod depression. Den anvendes som hjælp til mennesker med svære kroniske smerter, samt anvendes indenfor juristuddannelsen og i fængsler.
  • Mindfulness anvendes til nedsættelse af aggressive følelser og adfærd og ikke mindst som en måde at opnå en dyb tilfredshed i sit daglige liv.
  • Gennem mindfulness åbnes for en naturlig omsorgsfuldhed, medfølelse, og tålmodighed og dine ressourcer og din følelsesmæssige intelligens øges.
  • Mindfulness er ikke blot en ny metode, det er en ny forståelse af den menneskelig psyke og krop. Denne forståelse kan man ikke læse sig til, den må opnås gennem erfaring, og det vil sige daglig brug.
  • Mindfulness betyder opmærksomhed, og som metode er det en træning i fuld opmærksomhed med et vågent, neutralt og observerende nærvær uden at dømme.
  • Mindfulness er en kombination af vestlig psykologi og østlig meditationspraksis. Det er en metode, som kan anvendes på tværs af terapeutiske og teoretiske skoler.
  • Mindfulness kan med stor fordel inddrages sammen med enhver terapeutisk metode i et frugtbart samspil, men træningen i mindfulness kan også stå alene.

Bevidsthedsfokus og Nærvær

For at træne evnen til at holde bevidsthedsfokus og nærvær indgår der i træningen meget enkle øvelser i meditativ fordybelse. Hensigten er at skabe rum og redskaber til at finde ind til roen og kernen i sig selv. På sigt er hensigten, at man kommer bag om det i sindet, som forstyrrer klarhed og ro.

Træningen suppleres med øvelser i neutral ikke-dømmende opmærksomhed. Herved styrkes evnen til at slippe uhensigtsmæssige mønstre fra fortiden. Når det sker, kan opmærksomheden fokuseres med større klarhed, og du får mere energi.

En forudsætning for fuld opmærksomhed og fokuseret i nuet er, at sind og krop er afspændt. Under træning af mindfulness arbejdes der derfor samtidig med afspænding og vitalisering, fysisk som psykisk.

Mindfulness er eminent til at afhjælpe smerter og stress, såvel psykisk som fysisk.

Læs om:
Hjerterum – øvelser og meditationer | Skyggesider – Hvad mon mørket gemmer? | Mindfulness | Kognitiv terapi |