Særligt sensitive

Ca. 15-20 % af alle har det temperamentstræk, som kaldes at være Særligt Sensitiv eller Highly Sentitive Persons – forkortet til HSP. Det er et temperamentstræk på linje med andre træk som fx ekstrovert/introvert, højt/lavt aktivitetsniveau og styrke i følelsesmæssig reaktioner. Alle temperamentstræk er arvelige og er netop et nedarvet træk og ikke en diagnose.

At være særligt sensitiv betyder, at man opfanger mange flere både indre og ydre stimuli end de fleste, og at man bearbejder disse indtryk og sansninger på et dybere og mere nuanceret plan flertal end de fleste. Dette træk giver lige som de andre forskellige temperamentstræk både fordele og ulemper. Men man kan sige, at den måde vores vestlige samfund i dag er indrettet på i særlig grad udfordrer særligt sensitive, fordi deres nervesystem nemt kommer til at arbejde på højtryk i for lang tid med overbelastning, stress og eventuel udmattelse og angst til følge.

Særligt sensitive – eller HSP – og deres udfordringer er et område, jeg har sat mig særligt ind i.

Læs om:
HSP