HSP

Der har altid været særligt sensitive såvel mennesker som dyr.

Før forskningen påviste, at der er tale om et arveligt temperamentstræk, er vi gennem tiderne blevet kaldt meget forskelligt. Sårbare, sarte, generte, ængstelige men også fintfølende, sanselige, kreative, empatiske og dybe.

Før jeg selv lærte begrebet og forskningen bag det at kende, kaldte jeg dem ofte for ”mennesker med et varmt og åbent hjerte”.

Særligt sensitive – mennesker med et varmt og åbent hjerte

(HSP – highly sensitive person)

Særligt sensitive udgør ca. 15-20% af menneskeheden. Og det er IKKE en diagnose.
Det at være særligt sensitiv er et temperamentstræk på linje med andre temperamentstræk, og det betyder i bund og grund blot, at vores nervesystem er mere fintfølende og opfanger mange flere både indre og ydre stimuli end flertallets. Og så, som det nok vigtigste, så bearbejder vi disse indtryk og sansninger mere nuanceret og på et dybere plan end flertallet gør.

Der er meget stor forskel på hvordan det særligt sensitive træk udtrykkes. Når op til 20% er det, er det jo indlysende, at vi ikke er ens. Trækket at være særligt sensitiv kombineres med andre nedarvede temperamentstræk som fx ekstrovert/introvert, ens aktivitetsniveau, styrke i følelsesmæssige reaktioner, tilpasningsevne, koncentrationsevne, vedholdenhed og indledende reaktion m.fl.

Sensivitet

Oveni disse og andre genetiske forskelle kommer så alt det, vi er præget af gennem vores levede liv – og særligt under opvæksten. Det er især forholdene under vores opvækst, som er afgørende for, om vi bliver i stand til at udnytte alle de fordele, der er i at være særligt sensitiv, og samtidig kunne passe på os selv, så vi ikke bliver overstimulerede og udtrættede. Altså om det sensitive træk bliver en gave eller er til ulempe for os. Og særligt sensitive påvirkes på godt og ondt mere af opvækstvilkårene end flertallet.

Arv og miljø

Om vi trives med vores sensitivitet afgøres i høj grad også af vores omgivende miljø herunder graden af vores mulighed for selv at have indflydelse på eget liv. Så hvordan vi oplever vores særlige sensitivitet, er et samspil mellem nedarvede træk, opvækstvilkår, vores levede liv og nuværende omgivelser og miljø. De fleste særligt sensitive har dog en følelse af at være anderledes.

Måden vi har indrettet vores samfund på i dag, udfordrer i høj grad særligt sensitive. Det er svært at undgå at blive overstimuleret med alle de indtryk og krav, som vi bombarderes med dagligt. Vi skal være på mere eller mindre hele tiden, og allerede fra vuggestuen og i børnehaven, videre op gennem skoletiden og den videre uddannelse til det voksne arbejdsliv er kravene til det enkelte individ blevet større og større.

Man samles ofte i stadigt større enheder og, som fx i den nye heldagsskole, i længere tid ad gangen. Som særligt sensitiv bliver det særligt svært og udfordrende at skabe hensigtsmæssige forhold for os selv, så vi kan realisere styrkerne i vores træk og undgå at blive overstimuleret og overbelastet.

Forståelse og accept

Vores nervesystem kommer nemt til at arbejde på højtryk i for lang tid, så vi bliver overgearede, irritable og udmattede. Sker det for ofte og/eller for længe ad gangen kan det medføre, stress, udmattelse, angst og depression. Dette er en af grundene til, at jeg ofte møder særligt sensitive i min klinik.

Det er derfor vigtigt at lære at kende, forstå og acceptere sig selv, som den man er, så man kan skabe en indre rolig platform, hvorfra man kan finde strategier til at håndtere de udfordringer der er ved at være særligt sensitiv. En rolig platform hvorfra man mest hensigtsmæssigt kan navigere i livet og få glæde af de ressourcer og gaver, som det at være særligt sensitiv giver.

Nogle af de gaver, som særligt sensitive ofte har, er:

 • Høj retfærdighedssans
 • Stor indlevelsesevne
 • Empati
 • Evne til fordybelse
 • Evne til at reflektere og lære af hændelser
 • Det ofte at tænker dybt over tingene
 • Høj etik
 • Gode til at observere
 • Evne til at finde det gode såvel i det små som det store
 • Kreative evner

Ulemper som særligt sensitive ofte oplever er:

 • Tankemylder
 • Tendens til at tænke i ængstelige og selvkritiske baner
 • Nærtagenhed – overfortolker hændelser og bemærkninger
 • Stress
 • Generthed
 • Svært ved hurtige forandringer
 • Bliver nemt nervøs ved pres