Coaching

Den som tvivler på sin sag,
han er slagen før sit slag”
Piet Hein

Individuel coaching og ledercoaching er et tilbud til dig, som ønsker at arbejde med en afklaring af egne evner og/eller arbejde målrettet med egne målsætninger.

Coaching rummer et stort potentiale for udvikling og forandring.

I coaching støttes du i din udviklingsproces, du får viden og metoder til at opnå dit mål i en given situation.

Du hjælpes til, at viden bliver til handling – også når forløbet er færdigt.

Coaching er således en god og konstruktiv måde at sikre motivation og effektivitet i dit arbejde med dine målsætninger – personligt som professionelt.

I coaching er målet at finde frem til de værdier, der motiverer dig, så du bedre kan fokusere din energi på de områder, der er mest betydningsfulde for dig.

Fokus er centreret omkring at hjælpe dig til bedre at kunne håndtere egne tanker, følelser og adfærd, så de arbejder med dig, i den retning du ønsker at gå.

Med andre ord handler coaching om at hjælpe dig til at finde ud af, hvad du vil, hvad der forhindrer dig i at opnå det, og hvad der kan hjælpe dig i mål.

Det handler om at hjælpe dig til at opnå dit fulde potentiale på de områder, du ønsker det.

Læs om:
Individuel terapi | Terapi for unge | Coaching