Terapi for forældre og familier

Så længe du forsøger at gøre dit bedste,
kan fiasko ikke komme på tale”
Mahatma Gandhi

Det kan være svært at være en familie. Det kan også være en stor omvæltning, at blive forældre. Man kan meget let komme til at føle sig usikker på sig selv og på hvordan, man løser et problem eller blot gør tingene bedst muligt.

I mange situationer kan det være en hjælp at få en professionel udenforstående til at se med på problemerne og hjælpe dig/jer til at finde en løsning, der virker for jer.

Jeg tilbyder både rådgivning, individuel terapi til børn og unge eller til dig/jer som forældre samt familieterapi, hvor hele familien deltager. Det kan både være korte som længerevarende forløb.

Rådgivningen og hjælpen er ressourcefokuseret. Med det mener jeg, at fokus er på hvilke ressourcer hos dig/jer, der kan styrkes i det daglige samvær og herved hjælpe jer med at løse jeres problemer.

  • Hvis du som gravid er usikker på din kommende forældrerolle, eller hvis du oplever, at gamle ting kommer op til overfladen under graviditeten, hvor mange er mere følsomme.
  • Hvis i har børn, som er angste, græder meget, ikke vil sove eller ikke vil spise.
  • Hvis jeres barn ikke trives med sine kammerater eller i skolen. Eller hvis jeres barn mobbes.
  • Hvis jeres barn har mistet en forældre eller en anden nær person.
  • Hvis i synes, at i skændes meget med jeres barn/børn, eller de skændes meget indbyrdes.
  • Hvis i har problemer med jeres teenagere.
  • Hvis jeres parforhold går dårligt, hvis i skal skilles, eller hvis i er skilt og har svært ved at samarbejde omkring børnene.

Sammenbragte familier

Jeg giver også rådgivning og yder hjælp til sammenbragte familier.

Se også under menupunktet: Gruppeforløb. Her kan du finde tilbud om gruppeforløb for eksempel for forældre der lige er skilt, og som nu skal kunne samarbejde om børnene.

Læs om:
Individuel terapi | Parterapi | Terapi Børn og unge | Terapi Forældre og familier | Coaching